Naše nabídka

KUŘICE

Dominant
Hnědé - Černé
Kropenaté - Modré
Sussex - Vlašky
Leghorny
Lohmann brown
Isa brown
Hisex