Naše nabídka

Kuřice 

PRODEJ DRŮBEŽE NEOMEZEN

 Aktuální nabídku naleznete zde 

 

 

Dominant

Hnědé - Černé

Kropenaté - Modré

Sussex - Vlašky

Leghorny

Lohmann brown
Isa brown
Green shell
Dark shell