Reklamace

Při uplatnění reklamace požadujeme dodržení  záručních  podmínek.  V opačném případě se může stát, že reklamace nebude uznána.

 

Pokud jste  si u nás koupili drůbež a chcete uplatnit reklamaci a splňujete záruční podmínky, obraťte se na nás. Naše drůbež je umístněna v halách, které splňují všechny podmínky, aby drůbež nebyla stresována a cítila se dobře. 

Záruční podmínky, které je nezbytné pro uplatnění reklamace dodržet:

Zajištění karantény nové drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení, a to z důvodu případného zabránění přenosu nemocí od staré drůbeže na novou.
Před závozem nové drůbeže a následně co tři měsíce provádět desinfekci všech prostor, ve kterých se bude drůbež pohybovat.
Odchovna nebo kurník musí mít hladké a omyvatelné stěny i podlahu.
Drůbež je nutné krmit pouze krmivy pro danou drůbež, které budou odpovídat i věku drůbeže.
Při prvních příznacích o změně zdravotního stavu ihned informovat naši firmu.
Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena dodavatelem, uhradíme plnou výši ceny, za kterou byla drůbež pořízena.

 

Co po Vás budeme v každém případě požadovat?


1. fotodokumentaci reklamované drůbeže a odchovny či kurníku, kterou je možno zaslat e-mailem či telefonicky.

2. fotodokumentaci krmiva pro danou drůbež, která odpovídá i jeho věku

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz